Tagged with Cà Lồ

Nơi bắt đầu của huyền thoại “Nam Quốc Sơn Hà”

Nơi bắt đầu của huyền thoại “Nam Quốc Sơn Hà”

Lê Đắc Chỉnh (Bài viết nhân dịp kỷ niệm ngày quốc khánh lần thứ 74 (2/9/1945-2/9/2019)   Huyền thoại “Nam quốc sơn hà” và những dấu tích còn để lại Nam quốc sơn hà (NQSH) là bài thơ nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam [1]. Bài thơ xuất hiện 2 lần trong 2 trận … Tiếp tục đọc