Tagged with bồ đào nha

Người Bồ Đào Nha đến Đại Việt

Người Bồ Đào Nha đến Đại Việt

Trần Thanh Ái (Bài đã đăng trên tạp chí Xưa & Nay, số tháng 4 và 5 năm 2021) Thời đại khám phá là tên gọi của giai đoạn mà người châu Âu vượt Đại Tây dương, Ấn Độ dương và Thái Bình dương để tìm đường đến châu Á, mở đầu bằng việc Christophe … Tiếp tục đọc