Tagged with Birk

Thương nghiệp Châu Âu thời Trung Cổ

Thương nghiệp Châu Âu thời Trung Cổ

Jason Ho I. LIÊN MINH HANSEATIC — THỐNG TRỊ THƯƠNG HẢI VÙNG BALTIC Biển Baltic là một khu vực lịch sử quan trọng trong việc giao thương thông qua đường hàng hải. Với vị trí địa lý đặc biệt của nó, là điểm kết nối giữa các cường quốc và các trung tâm thương mại … Tiếp tục đọc