Tagged with Biên Hòa

Hành chính thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai trải qua các thời kỳ

Hành chính thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai trải qua các thời kỳ

Trần Hoàng Thành phố Biên Hòa là thành phố trực thuộc tỉnh Đồng Nai. Sau khi sáp nhập một số xã của huyện Long Thành vào năm 2010, thành phố Biên Hòa có diện tích tự nhiên là 26.407,84 ha. Thành phần dân cư Biên Hòa rất đa dạng với số dân 784.398 người. (theo … Tiếp tục đọc

Đâu là sự thật lịch sử ?

Đâu là sự thật lịch sử ?

Tôn Thất Thọ Trên trang thông tin điện tửcủa VTC New ngày 03-06-2016 đăng bài viết của tác giả Trí Bùi có tựa là “Bí ẩn chưa biết về dấu tích mộ tập thể dựng tóc gáy ở Biên Hòa”. Nội dung liên quan đến một sự kiện lịch sử trong thời gian quân Pháp … Tiếp tục đọc

Nguyễn Hữu Cảnh và chuyến kinh lược đất Biên Hòa-Đồng Nai

Nguyễn Hữu Cảnh và chuyến kinh lược đất Biên Hòa-Đồng Nai

Hoa Anh Đào                                                                                                 I. Vài nét về thân thế và sự nghiệp của Nguyễn Hữu Cảnh Nguyễn Hữu Kính (1650 – 1700) – xưa nay họ tên ông vẫn lưu truyền phổ biến là Nguyễn Hữu Cảnh1 – là một tướng giỏi đời Chúa Nguyễn Phúc Chu (1691- 1725), là con thứ của danh … Tiếp tục đọc