Tagged with Aung San

Những nhân vật quan trọng của lịch sử Miến Điện hiện đại

Những nhân vật quan trọng của lịch sử Miến Điện hiện đại

Đăng Phạm *Trước tiên, nói qua một chút về tên của người Miến Điện. Rất đặc biệt ở chỗ tên người Miến không có họ. Trước kia, tên của người Miến thường chỉ có đúng một chữ, trong khi tên của các dân tộc khác cũng trong nước Miến Điện có thể dài hơn. Nhưng … Tiếp tục đọc

Lịch sử Myanmar

Lịch sử Myanmar

THỜI KỲ PHONG KIẾN MIẾN ĐIỆN Chế độ phong kiến ở Miến Điện được hình thành từ rất sớm. Các tài liệu lịch sử và khỏa cổ học của Miến Điện đã chứng minh, chính những nhóm dân tộc di cư đến Miến Điện từ các vùng, miền khác nhau đã lập nên vương triều … Tiếp tục đọc