Tagged with Anh Khoa

Phong Tục Bó Chân: Hàm Ý ở Những Triều Đại Cuối Cùng của Trung Hoa

Phong Tục Bó Chân: Hàm Ý ở Những Triều Đại Cuối Cùng của Trung Hoa

Anh Khoa Quan điểm về phong tục bó chân và nhận thức của mọi người trong xã hội Trung Quốc cũng rất đa dạng, cho dù đó là một tập quán để kiểm soát người phụ nữ thời phong kiến. Thời điểm mà đa số phụ nữ phải bó chân cho đến cuộc Cách mạng … Tiếp tục đọc

Tấm Bia Quảng Khai Thố Thái Vương: Hoàn Cảnh và Hệ Quả cho Các Học Giả Hiện Đại

Tấm Bia Quảng Khai Thố Thái Vương: Hoàn Cảnh và Hệ Quả cho Các Học Giả Hiện Đại

Anh Khoa Trong thời gian trị vì của Quảng Khai Thố Thái Vương hay Vĩnh Nhạc Thái Vương (Gwanggaeto the Great) (391-412), Cao Câu Ly-Koguryo (37 TCN-668 SCN), vương quốc nằm phía bắc trong số ba quốc gia thời kỳ Tam Quốc Triều Tiên, đã mở mang lãnh thổ một cách kinh ngạc kéo dài … Tiếp tục đọc

Tưởng tượng về một cung điện hiện đại: Chủ nghĩa Trung Hoa Ái Quốc và Bảo Tàng Cung Điện Quốc Gia tại Đài Loan

Tưởng tượng về một cung điện hiện đại: Chủ nghĩa Trung Hoa Ái Quốc và Bảo Tàng Cung Điện Quốc Gia tại Đài Loan

  Anh Khoa Trong cuốn sách Cộng Đồng Tưởng Tượng: Nguồn Gốc và Sự Lan Rộng của Chủ Nghĩa Yêu Nước, Benedict Anderson phân tích rằng trên thực tế, giá trị thực của viện bảo tàng được xem như một cơ quan chính trị liên quan đến việc xây dựng cơ cấu xã hội của một … Tiếp tục đọc