Tagged with Alexandre de Rhodes

Thăng trầm chữ Việt

Thăng trầm chữ Việt

Trần Nhật Vy tuoitre.vn Ngày 1-1-1882, chính quyền thực dân Pháp đã buộc người Việt ở Nam kỳ “phải dùng chữ quốc ngữ”. Nội dung quan trọng này nằm trong nghị định ra ngày 6-4-1878 “về việc dùng tiếng An Nam bằng mẫu tự Latin” do thống đốc Nam kỳ Lafont ký. Nghị định trên … Tiếp tục đọc