Tagged with 1975

Người Latinh trong chiến tranh ở Việt Nam

Người Latinh trong chiến tranh ở Việt Nam

Sergei Alpha Gần 60.000 lính Mỹ chết trong Chiến tranh Việt Nam. Nhiều người là gốc Latin. Nhưng cho đến ngày nay không ai biết chính xác có bao nhiêu. Freddy Romero là một trong số những người đó kể lại: Tôi không biết Việt Nam ở đâu. Tôi chỉ nghĩ rằng; Tôi sẽ đến … Tiếp tục đọc

Tình Báo Trong Chiến Tranh Việt Nam

Tình Báo Trong Chiến Tranh Việt Nam

Phạm Ngọc Thảo (cầm mi-crô), tháng 2/1965. Ảnh: Tạp chí Life. Lâm Vĩnh Thế Tôn Tử (544-496 Trước Công Nguyên), binh gia nổi tiếng của Trung Hoa, đã dành hẳn một chương trong cuốn Binh pháp nổi tiếng của ông, Thiên thứ 13, để bàn về vấn đề tình báo trong quân sự, cụ thể … Tiếp tục đọc

Sự kiện thuyền nhân Việt Nam sau 1975

Sự kiện thuyền nhân Việt Nam sau 1975

Nguyễn Quốc Cường Trong một tập tài liệu ấn hành vào năm 2000, mang tựa đề “The State of the World’s Refugees 2000, 50 years of Humanitarian Action,” viết về tình trạng tị nạn thế giới, để đánh dấu 50 năm hoạt động nhân đạo của Liên Hiệp Quốc, Bà Sadako Ogata, Cao Ủy Trưởng … Tiếp tục đọc