Tagged with yunan

Vương quốc Phù Nam

Vương quốc Phù Nam

Tác giả Paul Pelliot Người dịch: Hà Hữu Nga Thông qua Trung Á vào thế kỷ II TCN, sứ bộ 張騫 Trương Khiên lần đầu tiên đã bắt đầu đặt mối quan hệ chính thức giữa Trung Quốc và phương Tây. Nhưng khi đến Bactria, Trương Khiên đã trông thấy đồ tre và vải vóc quần áo … Tiếp tục đọc