Tagged with yemen

Yemen- đất nước kì thú

Yemen- đất nước kì thú

Lý Tùng Hiếu biên dịch (Theo National Geographic, 4/2000) Là một đất nước mà đa phần diện tích là núi non và sa mạc nằm ở phiá dưới cùng của bán đảo Ả-rập, Yémen nghèo tài nguyên thiên nhiên nhưng rất phong phú về văn hoá, lịch sử và phong cảnh thiên nhiên. Cũng là một đất … Tiếp tục đọc