Tagged with Vĩnh Sính

Đi xem chiến hạm Nga ở Vịnh Cam Ranh tháng 4 năm 1905

Đi xem chiến hạm Nga ở Vịnh Cam Ranh tháng 4 năm 1905

CHUYỆN PHAN CHÂU TRINH, HUỲNH THÚC KHÁNG VÀ TRẦN QUÝ CÁP  ĐI XEM CHIẾN HẠM NGA CẬP BẾN Ở VỊNH CAM RANH, THÁNG 4, 1905 Vĩnh Sính      Vạn dân nô lệ cường quyền hạ, Bát cổ văn chương túy mộng trung. -Phan Châu Trinh, “Chí thành thông thánh”, 1905  Văn chương tám vế mơ … Tiếp tục đọc