Tagged with việt minh

Một cơ hội bị bỏ lỡ ở Việt Nam năm 1945?

Một cơ hội bị bỏ lỡ ở Việt Nam năm 1945?

Tác giả: Lê Minh Khải Người dịch: Hoa Quốc Văn Có một ý tưởng đã từng được đưa ra nhiều lần là Hoa Kỳ đã bỏ lỡ cơ hội năm 1945 khi Truman đã không trả lời bất cứ lá thư nào của Hồ Chí Minh trong đó tìm kiếm sự ủng hộ của Mỹ … Tiếp tục đọc

Về Cải Cách Ruộng Ðất

Về Cải Cách Ruộng Ðất

Vũ Ngự Chiêu* I. Nội dung Cải cách ruộng đất [CCRÐ] Tức làm sao có sự phân phối ruộng đất hợp lý để nông dân có đất cày cấy – là điều quan tâm hàng đầu của những nhà cai trị các xã hội nông nghiệp muốn dân giàu, nước mạnh. Trong Ðường Kách Mệnh, … Tiếp tục đọc

Toàn văn Hiệp định Genève 20-7-1954 và Bản Tuyên bố cuối của hội nghị

Toàn văn Hiệp định Genève 20-7-1954 và Bản Tuyên bố cuối của hội nghị

Trần Xuân An dịch HIỆP ĐỊNH VỀ SỰ CHẤM DỨT TÌNH TRẠNG CHIẾN TRANH TẠI VIỆT NAM, 20-7-1954 (Các hiệp định Geneva, một cách lí thuyết, chấm dứt chiến tranh giữa Lực lượng Liên hiệp Pháp và Việt Minh tại Lào, Căm-pu-chia, và Việt Nam. Những xứ này được trở thành các quốc gia độc lập, … Tiếp tục đọc

Ngô Đình Diệm, ông là ai?

Ngô Đình Diệm, ông là ai?

 Ngô Ðình Diệm (1897 – 1963): Thời Kỳ Chưa Nắm Quyền, 1897-1954 Vũ Ngự Chiêu Ngày 25/4/1961, Tướng Edward G. Lansdale–người được coi như hiểu biết rất rõ Việt Nam Cộng Hòa [VNCH]–viết báo cáo lên Thứ trưởng Quốc phòng Roswell L. Gilpatric, Chủ tịch Ủy Ban Ðặc Nhiệm Việt Nam [Presidential Task Force on … Tiếp tục đọc