Tagged with Văn Thiên Tường

Nguyễn Du qua sông Hoài nhớ Văn Thiên Tường

Nguyễn Du qua sông Hoài nhớ Văn Thiên Tường

TS Phạm Trọng Chánh                 Đầu thế kỷ 20, những người Việt Nam đi làm cách mạng thuộc lòng hai câu thơ :  Nhân sinh tự cổ thùy vô tử. Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh . (Từ cổ người đời ai chẳng chết, lưu lại lòng son với sử xanh) bài Qua biển Linh … Tiếp tục đọc