Tagged with Uyghur

Người Uyghur/Duy Ngô Nhĩ là ai ?

Người Uyghur/Duy Ngô Nhĩ là ai ?

Trần thị Vĩnh Tường Bạo loạn thường xuyên xảy ra tại khu tự trị Tân Cương- Trung Quốc Uyghur  là một dân tộc Trung Á sống chủ yếu ở khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc. Trong lịch sử, tên gọi “Uyghur” được dùng để chỉ các bộ lạc nói tiếng Turk sống tại khu … Tiếp tục đọc