Tagged with Từ Hán Việt

Không có cái gọi là  “Từ Hán Việt”

Không có cái gọi là “Từ Hán Việt”

Hà Văn Thùy   Trên trang mạng Bách Việt, ông Trần Kinh Nghị có bài “Di sản Hán Việt”*. Sau khi nhận định: quãng trên dưới 70-80 % từ vựng tiếng Việt có thành tố Hán-Việt, ông cho rằng “nếu vì một lý do nào đó mà để ngôn ngữ nước mình bị một ngôn … Tiếp tục đọc