Tagged with Truyện chép về Ngụy Tây

Truyện chép về Ngụy Tây

Truyện chép về Ngụy Tây

Trích Đại Nam Chính Biên Liệt Truyện Quốc Sử Quán Triều Nguyễn Nhà Xuất Bản Thuận Hóa, Huế, 2006 I. Nguyễn Văn Nhạc Người huyện Phù Ly (nay là Phù Cát), trấn Quy Nhơn (nay là Bình Định). Tiên tổ là người huyện Hưng Nguyên trấn Nghệ An. Ông tổ bốn đời, khoảng năm Thịnh … Tiếp tục đọc