Tagged with Trương Vĩnh Ký

Một số điều ít được biết về Trương Vĩnh Ký

Một số điều ít được biết về Trương Vĩnh Ký

Trần Thanh Ái Nhân bài viết của tác giả Tôn Thất Thọ đăng trên tạp chí Xưa & Nay số 544 (tháng 10 năm 2022) về việc báo chí thường nhầm ảnh chân dung của Trương Vĩnh Ký, chúng tôi xin phản hồi về trường hợp tấm hình được dùng để minh họa bài viết … Tiếp tục đọc

Miền Bắc dưới mắt Trương Vĩnh Ký

Miền Bắc dưới mắt Trương Vĩnh Ký

 Nguyễn Văn Trung Từ nhan đề chúng ta đã biết được rõ thời gian tác giả viết bản văn. Tác giả cho in lần đầu tại nhà in Guilland et Martinon bằng quốc ngữ, 32 trang. Văn bản mà chúng tôi được đọc là ấn bản trong Bulletin de la Société des études indochinoises (nouvelles … Tiếp tục đọc