Tagged with triều nguyễn

Đặc điểm của hệ thống công trình phòng thủ vùng biển dưới Triều Nguyễn (1802-1885)

Đặc điểm của hệ thống công trình phòng thủ vùng biển dưới Triều Nguyễn (1802-1885)

Nguyễn Minh Đại  Biển luôn có vai trò và vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong lịch sử dân tộc. Việc xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền vùng biển là vấn đề có ý nghĩa lâu dài, trọng yếu đối với việc giữ gìn bền vững quốc gia, toàn vẹn … Tiếp tục đọc

Con Rồng Việt Nam

Con Rồng Việt Nam

Bảo Đại LỜI MỞ ĐẦU Đây là cuốn sách do Hoàng Đế Bảo Đại viết. Ngài muốn phổ biến rộng rãi cho đồng bào Việt Nam, nhất là cho con cháu dòng Nguyễn Phước của Ngài, biết rõ cuộc sống của mình ra sao, từ khi sanh ra, đi học, làm Vua, chiến đấu cho … Tiếp tục đọc

Bi hài chuyện người viết sử : vua quan triều Nguyễn cho than đá là ” quái vật” !!!

Bi hài chuyện người viết sử : vua quan triều Nguyễn cho than đá là ” quái vật” !!!

    Tôn Thất Thọ          Cuốn “Kể chuyện vua quan triều Nguyễn” của ông Phạm Khắc Hòa từ khi mới xuất bản đã được rất nhiều người tìm đọc, có lẽ vì tác giả đã từng làm Ngự tiền Văn phòng, Đổng  lý, hàm Thượng thư của vua Bảo Đại. Ông chính là người … Tiếp tục đọc