Tagged with Trần Văn Chánh

Một quan điểm đánh giá về vua Gia Long và triều Nguyễn

Một quan điểm đánh giá về vua Gia Long và triều Nguyễn

Trần Văn Chánh Trong lịch sử cận đại Việt Nam, Nguyễn Ánh tức vua Gia Long là một trong những nhân vật phức tạp, cũng giống như triều đại Nguyễn (1802-1945) do ông dựng nên, đã từng nhận nhiều sự đánh giá khác nhau của lớp hậu sinh, và trở thành đề tài tranh luận … Tiếp tục đọc

Học giả Trần Trọng Kim

Học giả Trần Trọng Kim

Trần Văn Chánh Tản mạn về Trần Trọng Kim qua những trang hồi ký Qua một số tập hồi ký và tài liệu loại khác có được trong tay, tác giả cố gắng trình bày tương đối đầy đủ và khách quan hơn so với quan điểm “chính thống” về nhân vật lịch sử Trần … Tiếp tục đọc