Tagged with Trần Quý Cáp

Những thông tin chưa chính xác về tiến sĩ Trần Quý Cáp

Những thông tin chưa chính xác về tiến sĩ Trần Quý Cáp

          Nguyễn Văn Nghệ       Tạp chí Xưa & Nay số 307- Tháng 5-2008 từ trang 13-15 có đăng bài “Đính chính vài thông tin chưa chính xác liên quan đến Trần Quý Cáp” của tôi. Sau đó tạp chí Xưa & Nay số 309- Tháng 7 -2008 đăng bài “Phản hồi về bài viết … Tiếp tục đọc