Tagged with Trần Quang Cơ

Hội nghị Thành Đô- Hồi ký Trần Quang Cơ

Hội nghị Thành Đô- Hồi ký Trần Quang Cơ

Trích Hồi ký Trần Quang Cơ 1. CUỘC GẶP CẤP CAO VIỆT – TRUNG TẠI THÀNH ĐÔ Ngày 29.8.90, đại sứ Trương Đức Duy xin gặp gấp TBT Nguyễn Văn Linh và Thủ tướng Đỗ Mười chuyển thông điệp của TBT Giang Trạch Dân và Thủ tướng Lý Bằng mời TBT Nguyễn Văn Linh, Thủ … Tiếp tục đọc