Tagged with Trần Nhân Tông

Phật giáo thời Lý – Trần với bản sắc dân tộc Đại Việt

Phật giáo thời Lý – Trần với bản sắc dân tộc Đại Việt

PGS.TS. NGUYỄN CÔNG LÝ (Khoa Văn học và Ngôn ngữ, Trường ĐHKHXH&NV – ĐHQG TP. HCM) 1. Nhờ bản lĩnh độc lập tự cường kết hợp truyền thống chống ngoại xâm, kể cả chống về mặt tư tưởng, cùng tính uyển chuyển, linh hoạt của cư dân lúa nước phương Nam nên bất cứ một … Tiếp tục đọc

Trần Nhân Tông

Trần Nhân Tông

TRẦN NHÂN TÔNG (1247-1308) : Minh quân và đạo sĩ Nguyễn Đức Hiệp “Nhà ta vốn là dân hạ bạn, đời đời ưa chuộng việc hùng dũng..” (Trần Nhân Tông) Trong lịch sử Việt Nam, có những vị vua giỏi giang cáng đáng và lãnh đạo nước trong những tình huống khó khăn. Trần Nhân … Tiếp tục đọc