Tagged with Toàn trị

Nhìn lại thủ đoạn tẩy não trẻ em của Hitler

Nhìn lại thủ đoạn tẩy não trẻ em của Hitler

khống chế được trẻ em của một dân tộc là khống chế được tương lai của dân tộc. Tiếp tục đọc

Quyền kiểm soát Kinh tế và Chủ nghĩa Độc tài Toàn trị

Quyền kiểm soát Kinh tế và Chủ nghĩa Độc tài Toàn trị

Friedrich August von Hayek* Trích từ Sách Con đường Dẫn đến Tình trạng Nô dịch “Quyền kiểm soát sự sản sinh của cải là quyền kiểm soát của chính đời sống con người.” – Hilaire Belloc Hầu hết những nhà hoạch định vốn là những người đã nghiêm túc suy xét những khía cạnh thực tiển những công việc của … Tiếp tục đọc