Tagged with Tô Tần

Nguyễn Du qua đình Tô Tần

Nguyễn Du qua đình Tô Tần

TS Phạm Trọng Chánh                 Nguyễn Du có hai bài thơ viết về   đình Tô Tần  khi đi qua cố kinh  Lạc Dương, nơi quê hương Tô Tần. Lạc Dương là một trong 4 kinh đô lớn trong lịch sử Trung Quốc, phía Tây tỉnh Hà Nam, tỉnh phía Nam sông Hoàng Hà, giáp tỉnh … Tiếp tục đọc