Tagged with Thoại Ngọc Hầu

Vài đính chính liên quan đến Thoại Ngọc hầu Nguyễn Văn Thoại

Vài đính chính liên quan đến Thoại Ngọc hầu Nguyễn Văn Thoại

Nguyễn Văn Nghệ            Trước đây tôi có đọc vài tác phẩm liên quan đến Thoại Ngọc hầu Nguyễn Văn Thoại (Tôi xin đọc theo cách phát âm của người miền Nam. Đa số các sách khi phiên âm từ chữ Hán sang chữ Quốc ngữ đều ghi: Nguyễn Văn Thụy.Vậy khi trích dẫn, … Tiếp tục đọc