Tagged with tày

Tổ chức xã hội và bộ máy quản lí hành chính tỉnh Hà Giang trước tháng 8-1945

Tổ chức xã hội và bộ máy quản lí hành chính tỉnh Hà Giang trước tháng 8-1945

                                                                Khổng Đức Thiêm I . KHU VỰC NGƯỜI TÀY – NÙNG 1.1. Người Tày – Nùng và chính sách dân tộc của nhà nước phong kiến Là một trong những dân tộc, những chủ nhân đầu tiên có mặt từ thời kỳ Văn Lang – Âu lạc, do đó từ xa xưa, người Tày … Tiếp tục đọc