Tagged with Tập Cận Bình

<strong>Tại sao Xí Jinping sẽ không tận hưởng nhiệm kỳ 3?</strong>

Tại sao Xí Jinping sẽ không tận hưởng nhiệm kỳ 3?

William H. Overholt 19 tháng Mười Một 2022 Biên dịch: GaD Xí có một cơ sở quần chúng tận tụy nhưng xa lánh quá nhiều giới tinh hoa, là điều rủi ro và, sự ủng hộ ông có thể nhanh chóng tan biến nếu nền kinh tế tiếp tục chững lại. Bill Overholt là người … Tiếp tục đọc