Tagged with shogun

Minamoto Yoritomo  – Shogun đầu tiên của nước Nhật

Minamoto Yoritomo – Shogun đầu tiên của nước Nhật

Nguyên tác của : Sakaiya Taichi   Người dịch : Đặng Lương Mô “Chính quyền kỳ lạ” chưa hề thấy    Minamoto Yoritomo sinh năm 1147 mất năm 1199, sau khi bị ngã ngựa nhân đi xem cầu dịp cuối năm trước đó, năm 1198. Tính tuổi đếm, ông thọ 53 tuổi. Thời ấy như … Tiếp tục đọc

Lịch sử Nhật Bản thời kì chiến quốc (Sengoku period 1478-1605)

Lịch sử Nhật Bản thời kì chiến quốc (Sengoku period 1478-1605)

nguồn infernus9-vnsharing.net Thời kì chiến quốc- Sengoku Jidai  Đó là thời đại mà đất nước Nhật Bản bị chia cắt thành nhiều tỉnh nhỏ. Mỗi tỉnh được cai trị bởi một lãnh chúa gọi là Daimyo. Tuy đất nước vẫn có Thiên Hoàng nhưng không nắm quyền hành gì cả, mọi quyền hành đều về … Tiếp tục đọc