Tagged with shogun

Lịch sử Nhật Bản thời kì chiến quốc (Sengoku period 1478-1605)

Lịch sử Nhật Bản thời kì chiến quốc (Sengoku period 1478-1605)

nguồn infernus9-vnsharing.net Thời kì chiến quốc- Sengoku Jidai  Đó là thời đại mà đất nước Nhật Bản bị chia cắt thành nhiều tỉnh nhỏ. Mỗi tỉnh được cai trị bởi một lãnh chúa gọi là Daimyo. Tuy đất nước vẫn có Thiên Hoàng nhưng không nắm quyền hành gì cả, mọi quyền hành đều về … Tiếp tục đọc