Tagged with shogun

Thời  kỳ Tokugawa trong lịch sử Nhật Bản

Thời kỳ Tokugawa trong lịch sử Nhật Bản

PGS TS  Nguyễn Văn Kim Trước đây, vì một số nguyên nhân khác nhau, người ta thường có khuynh hướng đề cao cuộc Cải cách Minh Trị năm 1868 và cho rằng sự phát triển thần kỳ của Nhật Bản ngày nay chủ yếu là bắt nguồn từ cuộc cải cách này. Nhưng những thập kỷ gần … Đọc tiếp