Tagged with samurai

Samurai chân chính cuối cùng: Saigo Takamori

Samurai chân chính cuối cùng: Saigo Takamori

Shinden114 – Japan Info Những năm đầu thập niên 2000 khi tôi đang còn học trung học, tôi có vài sự chọn cho môn ngoại ngữ. Ban đầu, tôi muốn học tiếng Đức bởi tôi có rất nhiều người thân ở Đức. Nhưng khi phát hiện ra rằng trường tôi không dạy tiếng Đức, tôi … Tiếp tục đọc

Lịch sử Nhật Bản thời kì chiến quốc (Sengoku period 1478-1605)

Lịch sử Nhật Bản thời kì chiến quốc (Sengoku period 1478-1605)

nguồn infernus9-vnsharing.net Thời kì chiến quốc- Sengoku Jidai  Đó là thời đại mà đất nước Nhật Bản bị chia cắt thành nhiều tỉnh nhỏ. Mỗi tỉnh được cai trị bởi một lãnh chúa gọi là Daimyo. Tuy đất nước vẫn có Thiên Hoàng nhưng không nắm quyền hành gì cả, mọi quyền hành đều về … Tiếp tục đọc