Tagged with Quỷ môn quan Lạng Sơn

Quỷ môn quan Lạng Sơn qua thi ca Việt Nam

Quỷ môn quan Lạng Sơn qua thi ca Việt Nam

Ải Chi Lăng, Quỷ Môn quan đã đi vào lịch sử như  Bạch Đằng, Vân Đồn,  Hàm Từ, Chí Linh, Đống Đa, nhưng chẳng có ai nghĩ đến việc hành hương lịch sử đến đó. Khách du lịch Trung Quốc có đi qua đây khi biết chuyện chắc cũng rùng mình vì ngày xưa mười người đi chỉ một kẻ về Tiếp tục đọc