Tagged with quảng tây

Ai là tổ tiên của cư dân Lưỡng Quảng ?

Ai là tổ tiên của cư dân Lưỡng Quảng ?

Lê Đỗ Huy (lược thuật) Mấy năm qua, tại Diễn đàn trên mạng Internet Lịch sử Trung Hoa đã diễn ra một cuộc thảo luận trực tuyến về nguồn gốc của cư dân hiện nay đang sống tại hai tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây của CHND Trung Hoa. Dựa vào những tranh luận trên … Tiếp tục đọc

Dân tộc Kinh ở Quảng Tây

Dân tộc Kinh ở Quảng Tây

Vương Văn Quang Phạm Hoàng Quân dịch Lời người dịch: Người Kinh là dân tộc chủ yếu trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Một bộ phận dân tộc Kinh hiện đang sinh sống ở Khu Tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc; là một trong 56 dân tộc của nước Cộng … Tiếp tục đọc