Tagged with quân vương

Đọc lại Machiavelli

Đọc lại Machiavelli

Chân Phương Machiavel (1469-1527) là tác giả kiệt tác IL PRINCIPE – LE PRINCE (QUÂN VƯƠNG) viết vào năm 1513 bàn về thuật lãnh đạo, về các thể chế chính trị và cơ chế quyền lực. Sinh trưởng ở thủ phủ Firenze (Florence) vào thời Phục Hưng Ý, ông từng làm nhà ngoại giao cao … Tiếp tục đọc