Tagged with ponagar

Thăng trầm Po Nagar Nha Trang

Thăng trầm Po Nagar Nha Trang

Nguyễn Lục Gia Ngay từ buổi đầu lập quốc của dân tộc Phù Nam, trong vùng thung lũng Nha Trang đã từng tồn tại một trung tâm Phật giáo phát xuất từ xứ sở Ấn Độ bên kia bờ vịnh Bengan, để trên nền tảng tín ngưỡng khoan dung ấy, khi quốc gia Lâm Ấp … Tiếp tục đọc