Tagged with phương tây

Vấn đề giá trị quan châu Á: nghiên cứu so sánh châu Á và phương Tây

Vấn đề giá trị quan châu Á: nghiên cứu so sánh châu Á và phương Tây

Hồ Sĩ Quý (Viện Thông tin KHXH Việt Nam) Lời giới thiệu của trang Vanhoahoc.vn: Bàn về sự khác biệt giá trị giữa Châu Á và phương Tây, các nhà nghiên cứu thường có những ý tưởng chung là: Ở các xã hội Châu Á chắc chắn có những giá trị đặc thù so với phương Tây. … Tiếp tục đọc