Tagged with Phan Thị Kim Phúc

Đã 50 năm rồi. Tôi không phải là ’em bé napalm’ nữa

Đã 50 năm rồi. Tôi không phải là ’em bé napalm’ nữa

 Cù Tuấn dịch bài viết của Phan Thị Kim Phúc trên New York Times. Bà Phan Thị là người sáng lập Tổ chức Kim Foundation International chuyên cung cấp viện trợ cho trẻ em là nạn nhân chiến tranh. Tôi lớn lên ở một ngôi làng nhỏ tại Trảng Bàng, miền Nam Việt Nam. Mẹ … Tiếp tục đọc