Tagged with Phạm Xuân Hy

Về mối u tình của Tào Thực với người chị dâu

Về mối u tình của Tào Thực với người chị dâu

Phạm Xuân Hy A-Lăng Ba Vi Bộ (淩波微步) Trong tiểu thuyết võ hiệp «Thiên Long Bát Bộ» của Kim Dung, nhân vật Đòan Dự có thế võ khinh công tuyệt kỹ gọi là «Lăng Ba Vi Bộ». Thật ra, bốn chữ này không phải do Kim Dung sáng tạo ra, mà ông đã mượn bốn … Tiếp tục đọc