Tagged with Park Chung Hee

Park Chung Hea : Suy nghĩ trong đêm khuya

Park Chung Hea : Suy nghĩ trong đêm khuya

Bài viết của PARK CHUNG HEE vào tháng 2/1962, có tính chất tự sự, đăng trong quyển sách Con đường của Quốc gia chúng ta – Our Nation’s Path. Vào ngày 16/5/1961, khi tôi lên nắm quyền với tư cách lãnh đạo của nhóm cách mạng, tôi thực sự cảm thấy như thể mình đã … Tiếp tục đọc

Hàn Quốc: Hoá rồng, độc tài và dân chủ

Hàn Quốc: Hoá rồng, độc tài và dân chủ

Hàn Quốc là tấm gương chưa từng có tiền lệ trong lịch sử để các nước đi sau nghiên cứu, tham khảo. Nhưng con đường tăng trưởng, phát triển rồi hóa rồng thông qua phương thức độc tài để đi đến dân chủ ở Hàn Quốc là một quá trình nghiệt ngã, đầy mâu thuẫn và không nên đánh giá một cách giản đơn.  Tiếp tục đọc

Giáo dục trong xã hội Hàn Quốc

Giáo dục trong xã hội Hàn Quốc

Đặng Thái Hiện nay có vài nghìn du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc. Nền giáo dục nói chung và cách dạy dỗ trẻ em của một nước tiên tiến như Hàn Quốc có gì ưu việt? Chúng ta có nên học tập họ hoặc mang chương trình giảng dạy của họ về nước … Tiếp tục đọc