Tagged with nguyễn thái học

Một cái tên trên Bia Tưởng Niệm Khởi Nghĩa Yên Bái

Một cái tên trên Bia Tưởng Niệm Khởi Nghĩa Yên Bái

Nguyễn-bá Dũng, Hoàng Ứng Huyền* Cách đây 90 năm, ngày 10 tháng Hai, 1930, Tổng khởi-nghĩa Yên-báy (viết như tên gọi thời đó) của Việt Nam Quốc dân Đảng (VNQDĐ) do Đảng trưởng Nguyễn Thái Học lãnh đạo – nhằm lật đổ chính quyền thuộc địa tại Đông Dương thuộc Pháp (Đông Pháp) – bùng … Tiếp tục đọc

Việt Nam Quốc Dân Đảng với sự chuyển hóa của phong trào dân tộc trong những năm 20

Việt Nam Quốc Dân Đảng với sự chuyển hóa của phong trào dân tộc trong những năm 20

PGS.TS.  Nguyễn Văn Khánh Có một điều không cần bàn cãi: Việt Nam Quốc Dân Đảng được thành lập vào cuối năm 1927 là kết quả và sản phẩm của sự vận động và phát triển của  phong trào dân tộc ở Việt Nam những năm sau chiến tranh thế giới thứ I. Nhưng còn … Tiếp tục đọc