Tagged with Nguyễn Lục Gia

Thăng trầm Po Nagar Nha Trang

Thăng trầm Po Nagar Nha Trang

Nguyễn Lục Gia Ngay từ buổi đầu lập quốc của dân tộc Phù Nam, trong vùng thung lũng Nha Trang đã từng tồn tại một trung tâm Phật giáo phát xuất từ xứ sở Ấn Độ bên kia bờ vịnh Bengan, để trên nền tảng tín ngưỡng khoan dung ấy, khi quốc gia Lâm Ấp … Tiếp tục đọc

Giải Mã Đại NamThực Lục Tiền Biên

Giải Mã Đại NamThực Lục Tiền Biên

Nguyễn Lục Gia Đại Nam thực lục tiền biên là bộ chính sử họ Nguyễn được biên soạn trên quan điểm Nho gia và đặt trong quan hệ phiên thần – thượng quốc giữa Nam triều với Đế chế Trung Hoa. Từ đó, một số vấn đề không có lợi cho mối quan hệ hai nước, nhất là cách hành … Tiếp tục đọc