Tagged with Nguyễn Hữu Tuệ

Nguyễn Hữu Tuệ (1871 – 1938)  giữa đám than tro vàng mới quý …

Nguyễn Hữu Tuệ (1871 – 1938) giữa đám than tro vàng mới quý …

  Thái Vĩnh Trân & Trần viết Ngạc  Ngày nay, đến đền Tiên Nga – một di tích lịch sử văn hóa [1] ở Quận Ngô Quyền, Hải Phòng, khách viếng thăm có thể chứng kiến một vị trí trang trọng trong đền có thờ các vị: Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Lý Tuệ, Nguyễn … Tiếp tục đọc