Tagged with Nguyễn Duy

Nguyễn Duy- Lặng lẽ một nỗi niềm

Nguyễn Duy- Lặng lẽ một nỗi niềm

Nguyễn Tri Thứ Nguyễn Duy là em ruột Nguyễn Tri Phương, ngay trong buổi đầu chống Pháp xâm lược, cả hai đã từng là “chiến hữu” của nhau, đứng cùng một chiến tuyến và chung cảnh “nằm gai nếm mật” trên cả hai chiến trường – Quảng Nam Đà Nẵng rồi Gia Định Biên Hòa. … Tiếp tục đọc