Tagged with Nguyễn Bặc

Định Quốc Công Nguyễn Bặc

Định Quốc Công Nguyễn Bặc

Lăng Định Quốc Công Nguyễn Bặc Kiến Hào Nhất phiến trung can huyền nhật nguyệt Thiên thu chính khí tác sơn hà (Một mảnh gương trung treo sáng như mặt trời mặt trăng Nghìn thu chính khí còn rung động non sông) Câu đối ở đền thờ Định Quốc Công Nguyễn Bặc Thân thế và … Tiếp tục đọc