Tagged with Ngô Sĩ Liên

Nhận thức của Lê Văn Hưu và Ngô Sĩ Liên về lịch sử Việt Nam

Nhận thức của Lê Văn Hưu và Ngô Sĩ Liên về lịch sử Việt Nam

dcvonline.net “Một so sánh về nhận thức của hai sử gia Lê Văn Hưu và Ngô Sĩ Liên về lịch sử Việt Nam” [“Lê Văn Hưu and Ngô Sĩ Liên – A Comparative of their Perception of Vietnamese History”] là tựa đề tiểu luận của Yu Insun, nguyên giáo sư ban Sử Á châu tại … Tiếp tục đọc

Ngô Sĩ Liên Còn Có Ẩn Ý Nào Khác Chăng?

Ngô Sĩ Liên Còn Có Ẩn Ý Nào Khác Chăng?

 Vấn Đề Về Các Sự Phân Biệt Trong Thế Kỷ Mười Lăm  O.W. WOLTERS NGÔ BẮC dịch Lời người dịch:  Tác giả công trình nghiên cứu này — một học giả Tây Phương hàng đầu về lịch sử Việt Nam thời Lý-Trần-Lê – đã dùng lăng kính của chính trị thực tế (real politik) của Tây … Tiếp tục đọc