Tagged with Nền Dân Chủ Ở Mỹ

Vài Suy Nghĩ Về Nền Dân Chủ Ở Mỹ

Vài Suy Nghĩ Về Nền Dân Chủ Ở Mỹ

Đoàn Hưng Quốc Nuôi dưỡng nền dân chủ giống như kẻ trồng cây: khi còn là hạt giống phải chống đỡ quạ tha gà mổ; cây còn non trẻ cần ngăn ngừa sâu bọ; đến lúc trưởng thành già nua phải chặt bớt những cành lớn không thì một cơn bão lớn sẽ làm đổ … Tiếp tục đọc