Tagged with Napoleon Bonaparte

50 vạn quân thì cần những gì?

50 vạn quân thì cần những gì?

Phạm Sơn Tùng‎ Khi đọc các cuốn sách sử Trung Quốc chúng ta vẫn thấy choáng ngợp về số lượng quân đội tham gia mỗi cuộc chiến. Các con số như 10 vạn, 20 vạn thậm chí 70 vạn đại quân đều không phải là hiếm. Tuy nhiên cho đến nay vẫn có rất ít … Tiếp tục đọc