Tagged with Mustafa Kemal Atatürk

Mustapha Kemal: Một nhà cách mạng sáng suốt, cương quyết, biết nắm lấy cơ hội

Mustapha Kemal: Một nhà cách mạng sáng suốt, cương quyết, biết nắm lấy cơ hội

Nguyễn Hiến Lê Dân tộc Thổ Nhĩ Kỳ cùng một giồng giống với dân tộc Mông Cổ, cả hai đều xuất hiện ở trung bộ châu Á có lẽ từ ba, bốn ngàn năm trước. Họ đều là những dân du mục, sống rất giản dị và coi thường sự chết. Lời dưới đây của … Tiếp tục đọc