Tagged with Mohammad Ahmad

Mohammad Ahmad – Đấng cứu thế và cuộc khởi nghĩa Hồi giáo ở Sudan 1881-1885

Mohammad Ahmad – Đấng cứu thế và cuộc khởi nghĩa Hồi giáo ở Sudan 1881-1885

Mohammad Ahmad Đàm Hà Khánh Sơ lược lịch sử Sudan Bản đồ Sudan và vị trí của Khartoum Sudan là một quốc gia Bắc Phi có lịch sử từ thời thượng cổ. Xứ này bắc giáp Ai Cập; đông-bắc là Hồng Hải; đông là Đông Phi và Ethiopia; nam là Uganda và Congo thuộc còn … Tiếp tục đọc