Tagged with Mevedev

Chính sách đối ngoại của Nga tại trung đông dưới chính quyền Putin-Mevedev

Chính sách đối ngoại của Nga tại trung đông dưới chính quyền Putin-Mevedev

Ths. Lê Duy Thắng Ths. Trần Minh Hùng Trường Đại học Chính trị – Bộ Quốc phòng Khu vực Trung Đông vốn được mệnh danh là “ba châu năm biển” (châu Á, châu Âu, châu Phi và biển Arập, Địa Trung Hải, Hồng Hải, Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương), là đầu mối giao thông của thế … Tiếp tục đọc