Tagged with Mai Thái Lĩnh

Dân chủ – Xã hội là gì?

Dân chủ – Xã hội là gì?

Mai Thái Lĩnh Những người thành lập đảng Dân chủ xã hội Nga đầu tiên tại St. Petersburg. Lenin ngồi giữa, bên phải ông là Iulii Martov (ảnh từ trang www.sscnet.ucla.edu) Hình thành từ những thập niên 60 và 70 của thế kỷ 19, phong trào xã hội chủ nghĩa dần dần tách thành hai trào lưu lớn: dân chủ – … Tiếp tục đọc