Tagged with lý công uẩn

Bàn về thân thế của Lý Công Uẩn

Bàn về thân thế của Lý Công Uẩn

Đặng Thanh Bình Nguyên quán của Lý Công Uẩn là cuộc tranh luận mà vẫn chưa có hồi kết. Trong bài này chúng ta sẽ cũng tìm hiểu về những tài liệu chép về Công Uẩn. Về nguyễn hiện có 2 luồng tiếp cận: Thứ nhất là Công Uẩn người Mân (Chiết Giang) và thứ … Tiếp tục đọc